Terapia grupowa napadów paniki

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie zespół lęku napadowego, Twój lekarz lub specjalista zdrowia psychicznego może skierować Cię na terapię grupową. Być może zastanawiasz się, w jaki sposób terapia grupowa może pomóc w radzeniu sobie z objawami. Poniżej opisano przegląd grupowej terapii lęku napadowego.

Co to jest terapia grupowa?

Jak sama nazwa wskazuje, terapia grupowa obejmuje psychoterapię w środowisku grupowym. Zazwyczaj jeden lub więcej wykwalifikowanych specjalistów ułatwia proces terapii grupowej. Facylitatorzy są odpowiedzialni za planowanie zajęć grupowych, sprawdzanie członków, określanie tematu lub celów grupy oraz kierowanie ogólnym kierunkiem grupy.

Terapeuta grupowy decyduje również o ogólnej strukturze sesji terapii grupowej, takiej jak daty, godziny i miejsce. Facylitator i członkowie spotykają się w prywatnym miejscu przez około jedną do dwóch godzin tygodniowo. Sesje terapii grupowej mogą być ograniczone, trwać kilka tygodni lub bardziej otwarte. Większość grup składa się z od trzech do piętnastu członków. Facylitator określi, czy grupa będzie otwarta na dołączanie nowych członków, czy też będzie to grupa zamknięta, która zachowa tych samych członków przez cały czas.

Kiedy grupa się spotyka, miejsca są zazwyczaj ustawione w kręgu, aby promować relacje i dzielenie się. Proces terapii grupowej zazwyczaj przebiega etapami. Jednym ze sposobów konceptualizacji tego jest: formowanie, praca i zamykanie. Na etapie formowania uczestnicy przedstawią się i zaczną się poznawać.

Otwarcie się w terapii grupowej może początkowo wydawać się onieśmielające, ale dzielenie się i spójność jest konieczne, aby każdy członek mógł wzrastać w procesie terapii grupowej.

Następnie etap pracy obejmuje głębsze poznanie choroby i rozwiązywanie problemów. Odbywa się to poprzez dzielenie się ćwiczeniami, zajęciami budującymi umiejętności, dyskusjami na temat postępów, wyznaczaniem celów i innymi zajęciami grupowymi. Podczas ostatniego, czyli zamykającego etapu grupy, uczestnicy zaczynają przechodzić do patrzenia w przyszłość i określania, w jaki sposób zastosują to, czego się nauczyli, w życiu poza grupą. Ten ostatni etap koncentruje się na tym, jak członkowie planują utrzymać sukces po leczeniu.

Jakie są zalety terapii grupowej w przypadku lęku napadowego?

Uczestnictwo w terapii grupowej ma wiele zalet. Niektóre z najczęstszych korzyści terapii grupowej w przypadku lęku napadowego obejmują:

Pomoc socjalna- Wiele osób z lękiem napadowym boryka się z poczuciem samotności i izolacji. Rodzina i przyjaciele mogą próbować wspierać, ale mogą nie być w stanie zrozumieć zmagań ukochanej osoby. Terapia grupowa zapewnia poczucie przynależności, umożliwiając osobom z lękiem napadowym budowanie umiejętności z innymi, którzy mogą nawiązać kontakt. Nie wszyscy członkowie grupy będą mieli takie same doświadczenia, ale członkowie będą w stanie zrozumieć nawzajem swoje zmagania z objawami lęku napadowego. Dzięki terapii grupowej członkowie mogą czuć się bezpieczni i wspierani, dzieląc się swoimi postępami, niepowodzeniami, aspiracjami i celami.

Motywacja i inspiracja- Terapia grupowa nie tylko oferuje akceptację, ale może również zapewnić członkom odpowiedzialność. Ludzie często są bardziej skłonni do pracy nad celami, gdy inni pociągają ich do odpowiedzialności za ich osiągnięcie. Praca nad problemami w grupie może być bardzo motywująca. Członkowie mogą czuć się zainspirowani dzieleniem się pomysłami i obserwowaniem sukcesów innych. Terapia grupowa może zaszczepić poczucie nadziei, zachęcić i dostarczyć inspiracji na drodze do wyzdrowienia.

Rozwój osobisty i zarządzanie objawami- Głównym celem terapii grupowej jest pomoc w radzeniu sobie z objawami. Poprzez grupę osoba otrzymuje możliwość wypróbowania nowych sposobów bycia i radzenia sobie. Informacje zwrotne od innych członków mogą pomóc w zwiększeniu samoświadomości. Terapia grupowa może również pozwolić członkom odpuścić stłumione emocje, zmniejszyć stres, poprawić samoocenę i nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z lękiem.

Rodzaj psychoterapii stosowanej w terapii grupowej będzie zależał od wyszkolenia terapeuty i podejścia teoretycznego. Wiele grup będzie wspomaganych technikami terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), które okazały się skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych. Wiele technik CBT, takich jak odgrywanie ról, restrukturyzacja poznawcza i modyfikacja zachowania, dobrze pasuje do formatu grupowego. Aby utrzymać rozmach grupy pomiędzy sesjami, co tydzień można przydzielać zadania domowe, takie jak ćwiczenia pisemne.

Rozpoczęcie terapii grupowej

Terapia grupowa jest często oferowana przez szpitale, kliniki, gabinety prywatne i agencje społeczne non-profit. Niektóre grupy mogą koncentrować się w szczególności na zarządzaniu lękiem napadowym. Inne grupy mogą być bardziej ogólne, koncentrując się na wspólnych problemach dla osób z zaburzeniami lękowymi, takich jak przezwyciężanie negatywnego myślenia, nauka technik relaksacyjnych i trening asertywności.

Terapia grupowa jest zwykle tylko częścią planu leczenia danej osoby. Twój plan leczenia może obejmować inne skuteczne opcje leczenia, takie jak indywidualna psychoterapia i leki na lęk napadowy. Twój dostawca leczenia pomoże ci określić, które opcje leczenia są najlepsze dla twoich potrzeb.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave