Zły pijany: jak alkohol i agresja są ze sobą powiązane

Stereotyp „rozgniewanego pijaka” może być faktycznie zakorzeniony, przynajmniej dla niektórych osób, z którymi kojarzy się alkohol i gniew. W rzeczywistości, według Światowej Organizacji Zdrowia, spożywanie alkoholu jest ściślej związane z agresywnym zachowaniem niż jakikolwiek inny rodzaj substancji psychotropowej. Ale picie alkoholu może wywoływać różne zachowania u różnych ludzi.

„Alkohol bierze udział w połowie wszystkich morderstw, gwałtów i napadów” – powiedział Robert O. Pihl, profesor psychologii i psychiatrii na Uniwersytecie McGill. „Ale dynamika tego związku jest skomplikowana, dlatego wszelkie badania, które koncentrują się na wyjaśnieniu tego związku, są ważne dla ogółu społeczeństwa”.

Zrozumienie gniewu i agresji

Gniew to intensywna emocja, którą odczuwasz, gdy coś poszło nie tak lub ktoś skrzywdził cię. Agresja odnosi się do szeregu zachowań, które mogą spowodować zarówno fizyczną, jak i psychiczną krzywdę sobie, innym lub przedmiotom w otoczeniu.

„Gniew cecha” odnosi się do ogólnej tendencji danej osoby do doświadczania przewlekłego gniewu w czasie. Zły człowiek ma tendencję do szukania bodźców, które aktywują uczucie gniewu. To może wyjaśniać, dlaczego częściej są źli i zachowują się bardziej agresywnie niż ktoś, kto nie ma tej cechy osobowości.

Jak alkohol wpływa na agresję

Alkohol może wywoływać różne reakcje emocjonalne u różnych osób. Na przykład może sprawić, że niektórzy ludzie będą smutni, a inni zła. Jeśli masz naturalną skłonność do złości, picie alkoholu może spowodować, że staniesz się agresywny.

Istnieje szereg czynników poznawczych, neurobiologicznych i społecznych, które mogą wpływać na wpływ alkoholu na agresję.

Czynniki ryzyka

Według jednego z badań, następujące czynniki ryzyka mogą zwiększać ryzyko agresji związanej z alkoholem:

  • Bycie mężczyzną
  • Picie do upadłego
  • Posiadanie wysokiego poziomu gniewu cechy
  • Posiadanie osobowości poszukującej wrażeń
  • Posiadanie podstawowej drażliwości
  • Posiadanie przyjaciół lub krewnych wykazujących agresję pod wpływem alkoholu
  • Brak empatii

Koktajle, które zawierają napoje energetyzujące, powinny być również uważane za potencjalny czynnik agresywnego zachowania. Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 175 młodych dorosłych, którzy mieszali alkohol z napojami energetycznymi zawierającymi kofeinę, na temat agresji werbalnej i fizycznej podczas konfliktów barowych. Wyniki wykazały wystarczającą eskalację u osób spożywających te napoje, aby oznaczyć je jako „potencjalne ryzyko” zwiększonej wrogości.

Odhamowanie

Wśród wielu badanych skutków fizjologicznych i behawioralnych alkoholu jest odhamowanie lub zmniejszona kontrola nad impulsami lub popędami po zatruciu. Odhamowanie może sprawić, że nie będziesz w stanie stłumić lub zmienić aktu agresji, który nie jest odpowiedni dla sytuacji, w której się znajdujesz.

„Jeśli ludzie mają tendencję do wyrażania gniewu na zewnątrz”, powiedział dr Amos Zeichner, emerytowany profesor psychologii z University of Georgia, „alkohol „podkręci głośność”, aby taka osoba częściej i intensywniej wyrażała gniew. Zwiększona reakcja najprawdopodobniej wystąpi, gdy prowokacja przeciwko pijącemu jest silna, a mniej prawdopodobna, gdy osoba doświadcza słabej prowokacji i jest trzeźwa”.

Impulsywność

Jedno z badań wykazało, że przewlekłe spożywanie alkoholu zmniejsza funkcję kory przedczołowej, która odgrywa kluczową rolę w kontroli impulsów. Naukowcy powiązali również impulsywne zachowania związane z alkoholem z zaangażowaniem genetycznym, przy czym obecność genu receptora serotoninowego 2B (HTR2B) odgrywa rolę w impulsywnych i agresywnych zachowaniach pod wpływem alkoholu.

Brak kontroli impulsów może sprawić, że osoba nie będzie w stanie oprzeć się nagłej, silnej chęci wpadnięcia w szał lub zachowywania się agresywnie.

Funkcja poznawcza

Alkohol upośledza funkcje poznawcze, co oznacza, że ​​podczas picia trudniej jest rozwiązywać problemy, kontrolować gniew i podejmować dobre decyzje. Zmniejszona funkcja poznawcza oznacza również, że jest bardziej prawdopodobne, że źle odczytasz sytuację i przesadzisz. Na przykład, jeśli jesteś odurzony, możesz postrzegać kogoś, kto przypadkowo na ciebie wpadnie, jako prowokację i reagować agresywnie.

Niski szacunek dla konsekwencji

Stwierdzono, że osoby, które mają tendencję do ignorowania przyszłych konsekwencji swojego zachowania lub uzyskują niskie wyniki w skali Uwzględniania Konsekwencji Przyszłości (CFC), wykazują większą agresję. Według badania z 2012 r. wskaźnik ten nasila się podczas spożywania alkoholu.

Alkohol i przemoc domowa

Przemoc intymna ze strony partnera ma duże znaczenie, jeśli chodzi o alkohol i gniew. Przemoc może wystąpić w małżeństwach, długotrwałych związkach partnerskich i związkach randkowych.

W raporcie z 2017 r. badacze podzielili się swoimi odkryciami na temat związku między alkoholem a przemocą na randkach. W badaniu wzięło udział 67 mężczyzn, którzy obecnie z kimś się spotykają.

Badanie wykazało, że alkohol zwiększał szanse na agresję fizyczną u mężczyzn, którzy mieli wysokie cechy gniewu i słabe umiejętności radzenia sobie z gniewem. Zauważono również, że agresja seksualna była wyższa w przypadku alkoholu, nawet u mężczyzn z niskimi cechami gniewu i rozsądnymi umiejętnościami radzenia sobie z gniewem.

Jeśli Ty lub ktoś bliski jesteś ofiarą przemocy domowej, skontaktuj się z Krajową Infolinią ds. Przemocy w Rodzinie: 1-800-799-7233 o poufną pomoc przeszkolonych adwokatów.

Więcej informacji na temat zdrowia psychicznego można znaleźć w naszej krajowej bazie danych infolinii.

Słowo od Verywell

Jeśli Ty lub ktoś, kogo kochasz, walczysz z agresją i nadużywaniem alkoholu, dostępna jest pomoc. Skonsultuj się ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego i/lub specjalistą od uzależnień, który może zapewnić zasoby i zalecenia dotyczące opcji leczenia.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave