Terapia skoncentrowana na kliencie: definicja, rodzaje, techniki i skuteczność

Co to jest terapia skoncentrowana na kliencie?

Terapia skoncentrowana na kliencie, znana również jako terapia skoncentrowana na osobie lub terapia Rogerian, jest niedyrektywną formą terapii rozmową opracowaną przez humanistycznego psychologa Carla Rogersa w latach 40. i 50. XX wieku. W tym podejściu zachowujesz się jak równorzędny partner w procesie terapii, podczas gdy terapeuta pozostaje niedyrektywny – nie ocenia twoich uczuć, nie proponuje sugestii ani rozwiązań.

Rogers jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej wpływowych psychologów XX wieku. Uważał, że ludzie są z gruntu dobrzy i w swoim podejściu do terapii traktował każdego jak eksperta od własnego życia i doświadczeń.

Rogers zasugerował również, że ludzie mają skłonność do samorealizacji lub chęć realizacji swojego potencjału i stania się najlepszymi ludźmi, jakimi mogą być. Jego forma terapii miała na celu umożliwienie klientom wykorzystania tego potencjału poprzez poleganie na własnej sile do zmiany.

Początkowo Rogers nazwał swoją technikę „terapią niedyrektywną”. Podobnie jak psychoanalityk Zygmunt Freud, Rogers wierzył, że relacja terapeutyczna może prowadzić do spostrzeżeń i trwałych zmian u klientów.

Chociaż jego celem było jak najmniej dyrektywne, w końcu zdał sobie sprawę, że terapeuci kierują klientami nawet w subtelny sposób. Odkrył również, że klienci często zwracają się do swoich terapeutów w poszukiwaniu wskazówek lub wskazówek.

Rola w kulturze popularnej

Aktor Bob Newhart wcielił się w terapeutę, który zastosował terapię skoncentrowaną na kliencie w „The Bob Newhart Show”.

Techniki

Specjaliści ds. zdrowia psychicznego, którzy stosują to podejście, starają się stworzyć warunki potrzebne do zmiany swoich klientów. Wiąże się to z otoczeniem terapeutycznym, które jest przystosowane, nieoceniające i empatyczne. Aby to osiągnąć, stosują trzy techniki:

 • Autentyczność i zgodność
 • Bezwarunkowe pozytywne uznanie
 • Empatyczne zrozumienie

Korzystając z tych trzech technik, terapeuci mogą pomóc klientom rozwijać się psychicznie, stać się bardziej świadomymi siebie i zmienić swoje zachowanie poprzez samokierowanie. W takim środowisku klient czuje się bezpieczny i wolny od osądów.

„Klient” a „Pacjent”

Rogers celowo użył terminu „klient”, a nie „pacjent”. Uważał, że pacjent sugerował, że jest chory i szuka lekarstwa u terapeuty.

Używając zamiast tego klienta, Rogers podkreślił znaczenie jednostki w szukaniu pomocy, kontrolowaniu swojego przeznaczenia i pokonywaniu trudności. Ten kierunek w sobie odgrywa istotną rolę w terapii skoncentrowanej na kliencie.

Autentyczność i zgodność

Terapeuci skoncentrowani na kliencie wykazują autentyczność i zgodność ze swoimi klientami. Oznacza to, że zawsze postępują zgodnie z własnymi myślami i uczuciami, pozwalając sobie na dzielenie się otwarcie i uczciwie.

Wymaga to samoświadomości i realistycznego zrozumienia, w jaki sposób doświadczenia wewnętrzne, takie jak myśli i uczucia, wchodzą w interakcje z doświadczeniami zewnętrznymi. Modelując autentyczność i zgodność, Twój terapeuta może pomóc Ci nauczyć się tych ważnych umiejętności.

Okazywanie autentyczności i zgodności pomaga również stworzyć bezpieczną, pełną zaufania relację między tobą a twoim terapeutą. Przyczynia się to do poczucia bezpieczeństwa, które może pomóc w bardziej komfortowym zaangażowaniu w terapię.

Bezwarunkowe pozytywne uznanie

Twój terapeuta będzie okazywał bezwarunkowy pozytywny szacunek, zawsze akceptując cię takim, jakim jesteś, oraz okazując wsparcie i troskę bez względu na to, z czym się zmagasz lub czego doświadczasz. Mogą wyrażać pozytywne uczucia lub zapewniać wsparcie, mogą też ćwiczyć aktywne słuchanie, wrażliwy kontakt wzrokowy i pozytywną mowę ciała, aby dać ci znać, że są zaangażowani w sesję.

Tworząc klimat bezwarunkowego pozytywnego szacunku, Twój terapeuta może pomóc Ci poczuć się zdolnym do wyrażania swoich prawdziwych emocji bez obawy przed odrzuceniem. Jest to często potwierdzające doświadczenie i może przygotować grunt pod pozytywne zmiany.

Empatyczne zrozumienie

Twój terapeuta będzie również ćwiczył empatię podczas sesji, działając jako zwierciadło twoich uczuć i myśli. Będą starać się cię zrozumieć i zachować świadomość i wrażliwość na twoje doświadczenie i twój punkt widzenia.

Celem tego jest pomoc w budowaniu relacji z terapeutą i upewnienie się, że czujesz się w pełni zrozumiany. Może to zapewnić ci środowisko, w którym musisz zastanowić się nad własnymi wewnętrznymi myślami, spostrzeżeniami i emocjami, które mogą oferować unikalne wglądy, do których wcześniej nie miałeś dostępu.

W czym może pomóc terapia skoncentrowana na kliencie

Terapia skoncentrowana na kliencie może pomóc osobom, które doświadczają:

 • Lęk i psychoza
 • Demencja
 • Depresja
 • Zaburzenia nastroju
 • Negatywne myśli związane z zespołem stresu pourazowego (PTSD)

Korzyści z terapii skoncentrowanej na kliencie

Terapia skoncentrowana na kliencie może poprawić samoocenę lub uporządkowany zestaw przekonań i pomysłów na swój temat. Koncepcja siebie odgrywa ważną rolę w określaniu nie tylko tego, jak ludzie postrzegają siebie, ale także jak postrzegają otaczający ich świat i wchodzą z nim w interakcję.

Czasami samoświadomość jest zgodna z rzeczywistością. W innych przypadkach samoocena jest nierealistyczna lub nie odpowiada temu, co istnieje w prawdziwym świecie. Podczas gdy większość ludzi może zniekształcać rzeczywistość przynajmniej w niewielkim stopniu, kiedy obraz siebie jest w konflikcie z rzeczywistością, może dojść do niezgodności.

Na przykład wyobraź sobie młodą kobietę, która uważa się za nieciekawą i kiepską rozmówcę, mimo że inni uważają ją za fascynującą i wciągającą. Ponieważ jej samoocena nie jest zgodna z rzeczywistością, może w rezultacie doświadczać niskiej samooceny.

Poprzez proces terapii skoncentrowanej na kliencie możesz nauczyć się dostosowywać swój obraz siebie, aby osiągnąć zgodność. Wszystkie techniki stosowane w podejściu skoncentrowanym na kliencie koncentrują się na pomocy w uzyskaniu bardziej realistycznego obrazu siebie i świata.

Skuteczność

Kilka badań wykazało, że techniki stosowane w terapii skoncentrowanej na kliencie są korzystne.

 • Autentyczność i zgodność wydają się prowadzić do lepszych wyników, zwłaszcza gdy są wykorzystywane w placówkach doradztwa szkolnego.
 • Skuteczne jest również bezwarunkowe pozytywne traktowanie, szczególnie w przypadku poprawy ogólnego samopoczucia osób z zaburzeniami nastroju lub lękami.
 • Rozumienie empatyczne wydaje się promować pozytywne wyniki, szczególnie dla osób doświadczających depresji i lęku.

Nie jest jasne, czy same te czynniki wystarczą do promowania trwałej zmiany u klientów. Wyniki dla klientów mogą również zależeć od ich postrzegania terapeuty – jeśli na przykład nie postrzegają swojego terapeuty jako empatycznego, mogą nie odczuć pozytywnych wyników leczenia.

Rzeczy do rozważenia

Aby terapia skoncentrowana na kliencie była skuteczna, musisz chcieć dzielić się swoimi wewnętrznymi doświadczeniami z terapeutą bez jego bezpośrednich wskazówek lub porad. Podczas terapii będziesz pełnić rolę równorzędnego partnera, często determinując przebieg sesji (choć terapeuta może również zadawać pytania lub prosić o wyjaśnienia).

Chociaż terapia skoncentrowana na kliencie może pomóc w uzyskaniu poczucia własnej skuteczności potrzebnej do wygodnego prowadzenia rozmowy, może to nie być idealne podejście dla wszystkich. Niektórzy ludzie mogą uznać, że wolą terapeutów, którzy są bardziej ukierunkowani.

Relacja, którą nawiązujesz z terapeutą, jest również ważną częścią tej formy terapii. Jeśli nie czujesz się zrozumiany przez swojego terapeutę lub nie czujesz się wystarczająco bezpieczny i wspierany, aby otwarcie dzielić się swoimi przemyśleniami, trudniej będzie Ci poczynić postępy.

Jak zacząć

Terapia skoncentrowana na kliencie może być prowadzona indywidualnie lub jako część terapii grupowej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Jeśli szukasz terapeuty w pobliżu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu o zalecenia.

Podczas pierwszej sesji terapeuta prawdopodobnie spróbuje zrozumieć problemy, z którymi się borykasz i powody, dla których szukasz leczenia. Mogą również omówić sposób działania procesu terapii i odpowiedzieć na wszelkie pytania, w tym dotyczące rozliczeń i ubezpieczenia zdrowotnego.

Podczas leczenia Twój terapeuta będzie zachęcał Cię do wejścia w równą rolę. Mogą odzwierciedlać to, co mówisz, aby upewnić się, że rozumieją myśli i uczucia, które wyrażasz. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz zachęcany do zbadania ważnych dla Ciebie kwestii, a Twój terapeuta będzie Ci pomagał.

9 najlepszych programów terapii online Wypróbowaliśmy, przetestowaliśmy i napisaliśmy bezstronne recenzje najlepszych programów terapii online, w tym Talkspace, Betterhelp i Regain.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave