Rola perspektywy biologicznej w psychologii

Istnieje wiele różnych sposobów myślenia o tematach w psychologii. Perspektywa biologiczna to sposób patrzenia na kwestie psychologiczne poprzez badanie fizycznych podstaw zachowań zwierząt i ludzi. Jest to jedna z głównych perspektyw w psychologii i obejmuje takie rzeczy, jak badanie mózgu, układu odpornościowego, układu nerwowego i genetyki.

Jedna z głównych debat w psychologii od dawna koncentrowała się na względnym wpływie natury na wychowanie. Ci, którzy biorą udział w debacie o wychowaniu, sugerują, że to środowisko odgrywa największą rolę w kształtowaniu zachowania. Perspektywa biologiczna skłania się do podkreślania znaczenia przyrody.

Perspektywa biologiczna

Ta dziedzina psychologii jest często określana jako biopsychologia lub psychologia fizjologiczna. Ta gałąź psychologii ogromnie się rozwinęła w ostatnich latach i jest powiązana z innymi dziedzinami nauki, w tym biologią, neurologią i genetyką. Perspektywa biologiczna jest zasadniczo sposobem patrzenia na ludzkie problemy i działania.

Badanie fizjologii i procesów biologicznych odgrywało znaczącą rolę w psychologii od jej najwcześniejszych początków. Charles Darwin po raz pierwszy przedstawił ideę, że ewolucja i genetyka odgrywają rolę w ludzkim zachowaniu.

Dobór naturalny wpływa na to, czy pewne wzorce zachowań są przekazywane przyszłym pokoleniom. Zachowania, które pomagają w przetrwaniu, są częściej przekazywane, podczas gdy te, które okazują się niebezpieczne, rzadziej są dziedziczone.

Rozważ kwestię taką jak agresja. Perspektywa psychoanalityczna może postrzegać agresję jako wynik doświadczeń z dzieciństwa i nieświadomych popędów. Perspektywa behawioralna uwzględnia, w jaki sposób zachowanie zostało ukształtowane przez skojarzenie, wzmocnienie i karę. Psycholog z perspektywą społeczną może przyjrzeć się dynamice grupy i naciskom, które przyczyniają się do takiego zachowania.

Z drugiej strony, biologiczny punkt widzenia wiązałby się z przyjrzeniem się biologicznym korzeniom, które leżą za agresywnymi zachowaniami. Ktoś, kto przyjmuje perspektywę biologiczną, może rozważyć, w jaki sposób niektóre rodzaje uszkodzenia mózgu mogą prowadzić do agresywnych działań. Lub mogą rozważyć czynniki genetyczne, które mogą przyczyniać się do takich zachowań.

Główne obszary tematyczne

Biopsychologowie badają wiele z tych samych rzeczy, które robią inni psychologowie, ale są zainteresowani tym, jak siły biologiczne kształtują ludzkie zachowania. Niektóre tematy, które psycholog może zbadać z tej perspektywy, obejmują:

  • Analizowanie wpływu urazów mózgu na zachowania behavior
  • Ocena różnic i podobieństw u bliźniąt w celu określenia, które cechy są związane z genetyką, a które z wpływami środowiska
  • Badanie wpływu czynników genetycznych na takie rzeczy jak agresja
  • Badanie wpływu zwyrodnieniowych chorób mózgu na zachowanie ludzi
  • Badanie, w jaki sposób genetyka i uszkodzenia mózgu są powiązane z zaburzeniami psychicznymi

Ta perspektywa znacznie wzrosła w ostatnich latach, ponieważ technologia wykorzystywana do badania mózgu i układu nerwowego stała się coraz bardziej zaawansowana.

Obecnie naukowcy używają narzędzi, takich jak skany PET i MRI, aby przyjrzeć się, jak rozwój mózgu, leki, choroby i uszkodzenia mózgu wpływają na zachowanie i funkcjonowanie poznawcze.

Mocne i słabe strony

Jedną z mocnych stron wykorzystania perspektywy biologicznej do analizy problemów psychologicznych jest to, że podejście to jest zwykle bardzo naukowe. Badacze stosują rygorystyczne metody empiryczne, a ich wyniki są często wiarygodne i praktyczne. Badania biologiczne pomogły w opracowaniu użytecznych metod leczenia różnych zaburzeń psychicznych.

Słabością tego podejścia jest to, że często nie uwzględnia ono innych wpływów na zachowanie. Rzeczy takie jak emocje, presja społeczna, czynniki środowiskowe, doświadczenia z dzieciństwa i zmienne kulturowe mogą również odgrywać rolę w powstawaniu problemów psychologicznych.

Z tego powodu ważne jest, aby pamiętać, że podejście biologiczne jest tylko jedną z wielu różnych perspektyw w psychologii. Wykorzystując różne sposoby patrzenia na problem, naukowcy mogą znaleźć różne rozwiązania, które mogą mieć przydatne zastosowania w świecie rzeczywistym.

Słowo od Verywell

Istnieje wiele różnych perspektyw, z których można patrzeć na ludzki umysł i zachowanie, a perspektywa biologiczna stanowi tylko jedno z tych podejść.

Przyglądając się biologicznym podstawom ludzkiego zachowania, psychologowie są w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg i procesy fizjologiczne mogą wpływać na sposób, w jaki ludzie myślą, działają i czują. Ta perspektywa pozwala również naukowcom wymyślić nowe terapie ukierunkowane na biologiczny wpływ na samopoczucie psychiczne.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave