Czym jest rozumowanie abstrakcyjne?

Czym jest rozumowanie abstrakcyjne?

Rozumowanie abstrakcyjne, znane również jako myślenie abstrakcyjne, obejmuje zdolność rozumienia i myślenia za pomocą złożonych pojęć, które, choć prawdziwe, nie są powiązane z konkretnymi doświadczeniami, przedmiotami, ludźmi lub sytuacjami. Ten rodzaj rozumowania obejmuje myślenie o ideach i zasadach, które często są symboliczne lub hipotetyczne.

Rozumowanie abstrakcyjne jest uważane za rodzaj myślenia wyższego rzędu. Ten typ myślenia jest bardziej złożony niż typ myślenia skoncentrowany na zapamiętywaniu i przypominaniu sobie informacji i faktów.

Rozumowanie abstrakcyjne wymaga myślenia o ideach, zasadach i przedmiotach w nowatorski sposób.

Przykłady rozumowania abstrakcyjnego

Przykłady abstrakcyjnych pojęć obejmują idee takie jak:

 • Humor
 • Wyobraźnia
 • Przyjaźń
 • Wolność
 • Zazdrość
 • Sukces
 • Miłość
 • Wzrost
 • Szczęście
 • Nadzieja
 • Mądrość

Chociaż te rzeczy są prawdziwe, nie są konkretnymi, fizycznymi rzeczami, których ludzie mogą doświadczać bezpośrednio za pomocą swoich tradycyjnych zmysłów.

Abstrakcyjne kontra konkretne rozumowanie

Jednym ze sposobów myślenia o abstrakcyjnych pojęciach jest skontrastowanie ich z konkretnymi. Konkretne rozumowanie jest powiązane z konkretnymi doświadczeniami lub przedmiotami, które można bezpośrednio zaobserwować.

Badania sugerują, że konkretni myśliciele skupiają się bardziej na procedurach związanych ze sposobem wykonywania zadania, podczas gdy myśliciele abstrakcyjni są bardziej skoncentrowani na powodach, dla których zadanie powinno zostać wykonane.

Ważne jest, aby pamiętać, że do rozwiązywania problemów w codziennym życiu potrzebne są zarówno umiejętności rozumowania konkretnego, jak i abstrakcyjnego. W wielu przypadkach wykorzystujesz aspekty obu typów myślenia, aby znaleźć rozwiązania.

Jak to się rozwija

Chociaż abstrakcyjne rozumowanie jest podstawową umiejętnością, nie jest to coś, z czym ludzie się rodzą. Zamiast tego ta zdolność poznawcza rozwija się przez całe dzieciństwo, gdy dzieci zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenia.

Psycholog Jean Piaget opisał teorię rozwoju poznawczego, która nakreśliła ten proces od narodzin przez okres dojrzewania i wczesną dorosłość. Zgodnie z jego teorią, dzieci przechodzą przez cztery odrębne etapy rozwoju intelektualnego:

 • Faza sensomotoryczna: W tym wczesnym okresie wiedza dzieci czerpie przede wszystkim ze zmysłów.
 • Etap przedoperacyjny: W tym momencie dzieci rozwijają umiejętność symbolicznego myślenia.
 • Konkretny etap operacyjny: Na tym etapie dzieci stają się bardziej logiczne, ale ich rozumienie świata jest bardzo konkretne.
 • Formalna faza operacyjna: W tym okresie nadal rośnie zdolność rozumowania na podstawie konkretnych informacji, ale pojawiają się również umiejętności rozumowania abstrakcyjnego.

Ten okres rozwoju poznawczego, w którym rozumowanie abstrakcyjne staje się bardziej widoczne, zwykle rozpoczyna się około 12 roku życia. To właśnie w tym wieku dzieci stają się bardziej umiejętne w myśleniu o rzeczach z perspektywy innej osoby. Są również w stanie lepiej mentalnie manipulować abstrakcyjnymi ideami, a także zauważać wzorce i relacje między tymi pojęciami.

Zastosowania

Rozumowanie abstrakcyjne to umiejętność niezbędna do krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Ten rodzaj myślenia jest również związany z tak zwaną inteligencją płynną, czyli zdolnością rozumowania i rozwiązywania problemów w unikalny sposób.

Inteligencja płynna polega na abstrakcyjnym myśleniu o problemach bez polegania wyłącznie na istniejącej wiedzy.

Rozumowanie abstrakcyjne jest używane na wiele sposobów w różnych aspektach Twojego codziennego życia. Oto kilka przykładów sytuacji, w których możesz użyć tego typu myślenia:

 • Kiedy opisujesz coś metaforą
 • Kiedy mówisz o czymś w przenośni
 • Kiedy wymyślisz kreatywne rozwiązania problemu
 • Kiedy analizujesz sytuację
 • Kiedy zauważysz związki lub wzorce
 • Kiedy tworzysz teorię o tym, dlaczego coś się dzieje
 • Kiedy myślisz o problemie z innego punktu widzenia

Badania sugerują również, że myślenie abstrakcyjne odgrywa rolę w działaniach podejmowanych przez ludzi. Stwierdzono, że myśliciele abstrakcyjni są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań, podczas gdy myśliciele konkretni częściej unikają ryzyka.

Wpływ rozumowania abstrakcyjnego

Ludzie, którzy mają silne umiejętności abstrakcyjnego myślenia, mają dobre wyniki w testach na inteligencję. Ponieważ ten rodzaj myślenia wiąże się z kreatywnością, abstrakcjonistyczni myśliciele mają tendencję do doskonalenia się również w dziedzinach wymagających kreatywności, takich jak sztuka, pisanie i inne obszary, które korzystają z umiejętności myślenia rozbieżnego.

Rozumowanie abstrakcyjne może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Może być używany jako narzędzie do promowania innowacyjnego rozwiązywania problemów, ale w niektórych przypadkach może również prowadzić do problemów:

 • Stronniczość: Badania sugerują również, że czasami może promować różne rodzaje uprzedzeń. Gdy ludzie starają się zrozumieć wydarzenia, abstrakcyjne rozumowanie może czasami powodować, że ludzie szukają wzorców, tematów i relacji, które mogą nie istnieć.
 • Myślenie katastroficzne: Czasami te wnioski, wyobrażone scenariusze i przewidywania dotyczące przyszłości mogą prowadzić do uczucia strachu i niepokoju. Zamiast robić realistyczne prognozy, ludzie mogą katastrofalnie wyobrażać sobie najgorsze możliwe potencjalne rezultaty.
 • Niepokój i depresja: Badania wykazały również, że abstrakcyjne style rozumowania są czasami związane z zamartwianiem się i ruminacjami. Ten styl myślenia jest również związany z szeregiem stanów, w tym depresją, lękiem i zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Warunki, które wpływają na myślenie abstrakcyjne

Obecność trudności w uczeniu się i stanów zdrowia psychicznego może wpływać na zdolność abstrakcyjnego rozumowania. Warunki, które są powiązane z upośledzonymi umiejętnościami rozumowania abstrakcyjnego, obejmują:

 • Autyzm
 • Demencja
 • Trudności w uczeniu się
 • Schizofrenia
 • Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

Naturalny proces starzenia może mieć również wpływ na umiejętności rozumowania abstrakcyjnego. Badania sugerują, że umiejętności myślenia związane z inteligencją płynną osiągają szczyt w wieku 30-40 lat i zaczynają spadać z wiekiem.

Wskazówki dotyczące abstrakcyjnego rozumowania

Podczas gdy niektórzy psychologowie uważają, że umiejętności abstrakcyjnego myślenia są naturalnym produktem normalnego rozwoju, inni sugerują, że na te zdolności wpływa genetyka, kultura i doświadczenia. Niektórzy ludzie mogą przyswoić sobie te umiejętności w sposób naturalny, ale można je również wzmocnić praktyką.

Niektóre strategie, których możesz użyć, aby poprawić swoje umiejętności rozumowania abstrakcyjnego:

 • Myśleć o dlaczego i nie tylko w jaki sposób: Abstrakcyjni myśliciele mają tendencję do skupiania się na znaczeniu wydarzeń lub na hipotetycznych wynikach. Zamiast koncentrować się tylko na krokach niezbędnych do osiągnięcia celu, rozważ niektóre powody, dla których ten cel może być cenny lub co może się stać, jeśli go osiągniesz.
 • Zmień swoje myślenie: Kiedy zbliżasz się do problemu, pomocne może być celowe myślenie o problemie w inny sposób. Jak ktoś inny mógłby do tego podejść? Czy istnieje łatwiejszy sposób na osiągnięcie tego samego? Czy są jakieś elementy, których nie brałeś pod uwagę?
 • Rozważ duży obraz: Zamiast skupiać się na konkretach sytuacji, spróbuj zrobić krok w tył, aby zobaczyć całościowy obraz. Tam, gdzie konkretni myśliciele są bardziej skłonni skoncentrować się na szczegółach, myśliciele abstrakcyjni koncentrują się na tym, jak coś odnosi się do innych rzeczy lub jak pasuje do wielkiego schematu rzeczy.

Słowo od Verywell

Rozumowanie abstrakcyjne pozwala ludziom myśleć o złożonych relacjach, rozpoznawać wzorce, rozwiązywać problemy i wykorzystywać kreatywność. Chociaż niektórzy ludzie są naturalnie lepsi w tego rodzaju rozumowaniu, jest to umiejętność, którą możesz nauczyć się wykorzystywać i wzmacniać praktyką.

Ważne jest, aby pamiętać, że zarówno rozumowanie konkretne, jak i abstrakcyjne to umiejętności, których potrzebujesz, aby rozwiązywać problemy i skutecznie funkcjonować.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave