Psychoterapia: definicja, rodzaje, techniki, skuteczność

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to ogólny termin używany do opisania procesu leczenia zaburzeń psychicznych i dystresu psychicznego za pomocą technik werbalnych i psychologicznych. W trakcie tego procesu przeszkolony psychoterapeuta pomaga klientowi uporać się z konkretnymi lub ogólnymi problemami, takimi jak konkretna choroba psychiczna lub źródło stresu życiowego.

W zależności od podejścia stosowanego przez terapeutę, można zastosować szeroki wachlarz technik i strategii. Prawie wszystkie rodzaje psychoterapii obejmują rozwijanie relacji terapeutycznej, komunikowanie się i tworzenie dialogu oraz pracę nad przezwyciężaniem problematycznych myśli lub zachowań.

Psychoterapia jest coraz częściej postrzegana jako odrębny zawód, ale oferuje ją wielu różnych specjalistów, w tym psychologowie kliniczni, psychiatrzy, doradcy, terapeuci małżeńscy i rodzinni, pracownicy socjalni, doradcy zdrowia psychicznego i pielęgniarki psychiatryczne.

Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia może przybierać różne formy w zależności od stylu terapeuty i potrzeb pacjenta. Kilka formatów, które możesz napotkać, to:

 • Terapia indywidualna, który polega na pracy indywidualnej z psychoterapeutą.
 • Terapia par, który polega na tym, że terapeuta pracuje z parą, aby pomóc poprawić funkcjonowanie tej dwójki w ich związku.
 • Terapia rodzinna, który koncentruje się na poprawie dynamiki w rodzinach i może obejmować wiele osób w rodzinie.
 • Terapia grupowa, który obejmuje niewielką grupę osób, które mają wspólny cel. (To podejście pozwala członkom grupy oferować i otrzymywać wsparcie od innych, a także ćwiczyć nowe zachowania w grupie wspierającej i otwartej).
9 najlepszych programów terapii online Wypróbowaliśmy, przetestowaliśmy i napisaliśmy bezstronne recenzje najlepszych programów terapii online, w tym Talkspace, Betterhelp i Regain.

Techniki

Kiedy wiele osób słyszy słowo „psychoterapia”, od razu wyobrażają sobie pacjenta leżącego na kanapie i rozmawiającego, podczas gdy terapeuta siedzi na pobliskim krześle i zapisuje myśli w żółtym notesie. Rzeczywistość jest taka, że ​​w psychoterapii stosuje się różnorodne techniki i praktyki.

Dokładna metoda zastosowana w każdej sytuacji może się różnić w zależności od różnych czynników, w tym szkolenia i doświadczenia terapeuty, preferencji klienta i dokładnego charakteru aktualnego problemu klienta. Oto krótki przegląd głównych rodzajów terapii.

Terapia behawioralna

Kiedy behawioryzm stał się bardziej znaczącą szkołą myślenia na początku XX wieku, techniki, takie jak różne typy warunkowania, zaczęły odgrywać ważną rolę w psychoterapii.

Chociaż behawioryzm może nie być tak dominujący jak kiedyś, wiele jego metod jest nadal bardzo popularnych. Terapia behawioralna często wykorzystuje warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne i uczenie społeczne, aby pomóc klientom zmienić problematyczne zachowania.

Terapia poznawczo-behawioralna

Podejście znane jako terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to leczenie psychoterapeutyczne, które pomaga pacjentom zrozumieć myśli i uczucia, które wpływają na zachowania. CBT stosuje się w leczeniu szeregu stanów, w tym fobii, uzależnień, depresji i lęków.

CBT obejmuje techniki poznawcze i behawioralne mające na celu zmianę negatywnych myśli i nieprzystosowawczych zachowań. Podejście to pomaga ludziom zmieniać ukryte myśli, które przyczyniają się do niepokoju i modyfikować problematyczne zachowania, które wynikają z tych myśli.

Terapia poznawcza

Rewolucja poznawcza lat sześćdziesiątych miała również duży wpływ na praktykę psychoterapii, ponieważ psychologowie zaczęli coraz bardziej koncentrować się na tym, jak ludzkie procesy myślowe wpływają na zachowanie i funkcjonowanie.

Na przykład, jeśli masz tendencję do dostrzegania negatywnych aspektów każdej sytuacji, prawdopodobnie będziesz miał bardziej pesymistyczny pogląd i bardziej ponury ogólny nastrój.

Celem terapii poznawczej jest identyfikacja zniekształceń poznawczych, które prowadzą do tego typu myślenia i zastąpienie takich myśli bardziej realistycznymi i pozytywnymi. W ten sposób ludzie mogą poprawić swój nastrój i ogólne samopoczucie.

Terapia poznawcza koncentruje się na założeniu, że nasze myśli mają potężny wpływ na nasze samopoczucie psychiczne.

Terapia Humanistyczna

Począwszy od lat pięćdziesiątych, szkoła myślenia znana jako psychologia humanistyczna zaczęła mieć wpływ na psychoterapię. Psycholog humanista Carl Rogers opracował podejście znane jako terapia skoncentrowana na kliencie, która skupiała się na terapeucie okazującym bezwarunkowo pozytywny stosunek do klienta.

Obecnie niektóre aspekty tego podejścia są szeroko stosowane. Humanistyczne podejście do psychoterapii koncentruje się na pomaganiu ludziom w maksymalizacji ich potencjału i podkreśla znaczenie samopoznania, wolnej woli i samorealizacji.

Terapia psychoanalityczna

Chociaż psychoterapia była praktykowana w różnych formach już w czasach starożytnych Greków, formalnie rozpoczęła się, gdy Zygmunt Freud zaczął stosować terapię rozmową do pracy z pacjentami. Techniki powszechnie stosowane przez Freuda obejmowały analizę przeniesienia, interpretację snów i wolne skojarzenia.

To podejście psychoanalityczne obejmuje zagłębianie się w myśli i przeszłe doświadczenia pacjenta w celu odnalezienia nieświadomych myśli, uczuć i wspomnień, które mogą wpływać na zachowanie.

W czym może pomóc psychoterapia

Psychoterapia ma wiele form, ale wszystkie mają na celu pomóc ludziom przezwyciężyć wyzwania, opracować strategie radzenia sobie i prowadzić szczęśliwsze i zdrowsze życie.

Jeśli doświadczasz objawów zaburzeń psychicznych lub psychicznych, możesz skorzystać z oceny przeprowadzonej przez wyszkolonego i doświadczonego psychoterapeutę, który ma kwalifikacje do oceny, diagnozowania i leczenia chorób psychicznych.

Psychoterapia jest stosowana w leczeniu szerokiej gamy schorzeń psychicznych, w tym:

 • Uzależnienie
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • Depresja
 • Zaburzenia odżywiania
 • Nerwica natręctw
 • Fobie
 • Zespołu stresu pourazowego
 • Zaburzenia używania substancji

Ponadto stwierdzono, że psychoterapia pomaga ludziom radzić sobie z następującymi problemami:

 • Przewlekły ból lub poważne choroby
 • Rozwód, czyli zerwania
 • Smutek lub strata
 • Bezsenność
 • Niska samo ocena
 • Problemy w związku
 • Radzenia sobie ze stresem

Korzyści

Psychoterapia jest często tańsza niż inne rodzaje terapii i realną opcją dla tych, którzy nie wymagają leków psychotropowych.

Możesz czerpać potencjalne korzyści z psychoterapii, nawet jeśli po prostu czujesz, że w Twoim życiu jest coś, co można poprawić, konsultując się ze specjalistą od zdrowia psychicznego.

Wybitne korzyści psychoterapii obejmują:

 • Ulepszone umiejętności komunikacyjne
 • Zdrowe wzorce myślenia i większa świadomość negatywnych myśli
 • Większy wgląd w Twoje życie
 • Umiejętność dokonywania zdrowszych wyborów
 • Lepsze strategie radzenia sobie z dystresem
 • Silniejsze więzi rodzinne

Skuteczność

Jedna z głównych krytyki pod adresem psychoterapii stawia pod znakiem zapytania jej skuteczność. W jednym z wczesnych i często cytowanych badań psycholog o nazwisku Hans Eysenck stwierdził, że dwie trzecie uczestników samoistnie poprawiło się lub wyzdrowiało w ciągu dwóch lat, niezależnie od tego, czy otrzymali psychoterapię.

Jednak w licznych kolejnych badaniach naukowcy odkryli, że psychoterapia może poprawić samopoczucie klientów.

W swojej książce „Wielka debata o psychoterapii” statystyk i psycholog Bruce Wampold donosi, że na wynik psychoterapii wpływ miały takie czynniki, jak osobowość terapeuty, a także jego wiara w skuteczność leczenia.

Co zaskakujące, Wampold zasugerował, że rodzaj terapii i teoretyczne podstawy leczenia nie mają wpływu na wynik. Spór zmotywował badaczy do dalszego badania i badania skuteczności psychoterapii.

Nowsze badania wykazały, że psychoterapia jest skuteczną formą leczenia niektórych zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, terapii żałoby i traumy.

Rzeczy do rozważenia

Istnieje wiele problemów lub obaw zarówno dla terapeutów, jak i klientów.

Świadcząc usługi klientom, psychoterapeuci muszą wziąć pod uwagę takie kwestie, jak świadoma zgoda, poufność pacjenta i obowiązek ostrzegania. Świadoma zgoda obejmuje powiadomienie klienta o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i korzyściach związanych z leczeniem. Obejmuje to wyjaśnienie dokładnego charakteru leczenia, wszelkich możliwych zagrożeń, kosztów i dostępnych alternatyw. Obowiązek ostrzeżenia daje doradcom i terapeutom prawo do naruszenia poufności, jeśli klient stanowi zagrożenie dla innej osoby.

Ponieważ klienci często omawiają kwestie o charakterze bardzo osobistym i drażliwym, psychoterapeuci mają również prawny obowiązek ochrony prawa pacjenta do poufności. Jednak jednym z przypadków, w których psychoterapeuci mają prawo do naruszenia poufności pacjenta, jest sytuacja, w której klienci stanowią bezpośrednie zagrożenie dla siebie lub innych.

Jak się dowiedzieć, czy potrzebujesz psychoterapii?

Możesz zdawać sobie sprawę, że psychoterapia może pomóc w problemach życiowych, ale nadal może być trudno szukać pomocy lub nawet rozpoznać, kiedy nadszedł czas na rozmowę z profesjonalistą.

Niektóre kluczowe oznaki, że może nadszedł czas, aby zobaczyć psychoterapeutę, obejmują:

 • Problem powoduje znaczne cierpienie lub zakłócenia w Twoim życiu. Jeśli czujesz, że problem, z którym się zmagasz, zakłóca wiele ważnych obszarów Twojego życia, w tym szkołę, pracę i relacje, może nadszedł czas, aby spróbować psychoterapii.
 • Polegasz na niezdrowych lub niebezpiecznych mechanizmach radzenia sobie. Jeśli radzisz sobie ze swoim problemem przez palenie, picie, przejadanie się lub wyładowywanie frustracji na innych, szukanie pomocy może pomóc w znalezieniu zdrowszych i korzystniejszych strategii radzenia sobie.
 • Przyjaciele i rodzina troszczą się o Twoje samopoczucie. Jeśli osiągnął punkt, w którym inni ludzie martwią się o twoje zdrowie emocjonalne, być może nadszedł czas, aby sprawdzić, czy psychoterapia może poprawić twój stan psychiczny.
 • Nic, co do tej pory próbowałeś, nie pomogło. Czytałeś poradniki, zgłębiałeś niektóre techniki, o których czytałeś w Internecie, a nawet próbowałeś po prostu zignorować problem, ale wydaje się, że wszystko pozostaje bez zmian lub nawet się pogarsza.

Częstym nieporozumieniem dotyczącym terapii wśród pacjentów jest to, że natychmiast zaczniesz czuć się lepiej, jednak w rzeczywistości jest to indywidualny proces, który wymaga czasu w zależności od rodzaju psychoterapii, której potrzebujesz, a także nasilenia objawów.

Jak zacząć

Psychoterapia może być skutecznym sposobem leczenia szeregu problemów psychologicznych. Nie musisz czekać, aż twoje życie stanie się tak przytłaczające, że nie będziesz w stanie poprosić o pomoc. Im szybciej sięgniesz, tym szybciej otrzymasz pomoc, której potrzebujesz, aby żyć zdrowszym, szczęśliwszym życiem.

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo kochasz, może skorzystać z tej formy terapii, rozważ następujące kroki:

 • Skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Twój lekarz może zacząć od wykluczenia wszelkich chorób fizycznych, które mogą powodować lub przyczyniać się do twoich objawów. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna konkretna fizyczna przyczyna, lekarz może skierować Cię do specjalisty zdrowia psychicznego, który ma kwalifikacje do diagnozowania i leczenia chorób psychicznych.
 • Poszukaj wykwalifikowanej osoby. Osoby zajmujące się psychoterapią mogą mieć wiele różnych tytułów lub stopni. Tytuły takie jak „psycholog” lub „psychiatra” są chronione i wiążą się z określonymi wymogami edukacyjnymi i licencyjnymi. Niektóre osoby kwalifikujące się do prowadzenia psychoterapii to psychiatrzy, psycholodzy, doradcy, licencjonowani pracownicy socjalni i zaawansowane pielęgniarki psychiatryczne.
 • Wybierz odpowiedniego terapeutę. Wybierając terapeutę, zastanów się, czy czujesz się komfortowo, ujawniając mu dane osobowe. Należy również ocenić kwalifikacje terapeuty, w tym rodzaj posiadanego stopnia naukowego oraz lata doświadczenia. Polecenia od znajomych i członków rodziny mogą czasami być dobrą drogą do nawiązania kontaktu z terapeutą, który może Ci pomóc.
 • Zastanów się, czy potrzebujesz leków. Ponadto Twoje objawy często odgrywają rolę w leczeniu i wybranym przez Ciebie terapeucie. Na przykład, jeśli najlepsze leczenie wymagałoby leków na receptę i psychoterapii, wizyta u psychiatry może być korzystna. Jeśli najbardziej skorzystasz na jakiejś formie psychoterapii bez dodawania leków na receptę, możesz zostać skierowany do psychologa klinicznego lub doradcy.
 • Przygotuj się na wypełnienie dokumentów. Świadcząc usługi klientom, psychoterapeuci muszą brać pod uwagę takie kwestie, jak świadoma zgoda, poufność pacjenta i obowiązek ostrzegania.
 • Nie bój się robić zakupów. Psychoterapia to zarówno sztuka, jak i nauka. Jeśli twoje sesje nie są pomocne lub po prostu nie wydajesz się „klikać” z obecnym terapeutą, możesz spróbować terapii z kimś innym. Szukaj dalej, aż znajdziesz profesjonalistę, z którym czujesz się komfortowo.

Oceniając potencjalnego psychoterapeutę, zastanów się nad następującymi pytaniami:

 • Czy terapeuta wydaje się profesjonalny i wykwalifikowany?
 • Czy czujesz się komfortowo dzieląc się swoimi uczuciami i doświadczeniami?
 • Podoba Ci się styl rozmowy terapeuty?
 • Czy jesteś zadowolony z zakresu interakcji z terapeutą?
 • Czy wydaje się, że rozumieją, co czujesz?

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave