Czym jest psychologia edukacyjna?

Czym jest psychologia edukacyjna?

Psychologia edukacyjna obejmuje badanie tego, jak ludzie się uczą, w tym metody nauczania, procesy instruktażowe i indywidualne różnice w uczeniu się. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób ludzie uczą się i zachowują nowe informacje.

Ta gałąź psychologii obejmuje nie tylko proces uczenia się we wczesnym dzieciństwie i okresie dojrzewania, ale obejmuje procesy społeczne, emocjonalne i poznawcze, które są zaangażowane w uczenie się przez całe życie.

Dziedzina psychologii edukacyjnej obejmuje szereg innych dyscyplin, w tym psychologię rozwojową, psychologię behawioralną i psychologię poznawczą.

2:07

8 rzeczy, które należy wiedzieć o psychologii edukacyjnej

Główne perspektywy w psychologii edukacyjnej

Podobnie jak w przypadku innych dziedzin psychologii, badacze zajmujący się psychologią edukacyjną mają tendencję do przyjmowania różnych perspektyw przy rozważaniu problemu. Te perspektywy koncentrują się na konkretnych czynnikach, które wpływają na sposób uczenia się, w tym na wyuczonych zachowaniach, poznaniu, doświadczeniach i nie tylko.

Perspektywa behawioralna

Ta perspektywa sugeruje, że wszystkie zachowania są wyuczone poprzez warunkowanie. Psychologowie, którzy przyjmują tę perspektywę, mocno opierają się na zasadach warunkowania instrumentalnego, aby wyjaśnić, jak przebiega uczenie się.

Na przykład nauczyciele mogą nagradzać naukę, dając uczniom żetony, które można wymienić na pożądane przedmioty, takie jak słodycze lub zabawki. Perspektywa behawioralna opiera się na teorii, której uczniowie nauczą się, gdy zostaną nagrodzeni za „dobre” zachowanie i ukarani za „złe” zachowanie.

Chociaż takie metody mogą być przydatne w niektórych przypadkach, podejście behawioralne zostało skrytykowane za nieuwzględnianie takich rzeczy, jak postawy, emocje i wewnętrzne motywacje do uczenia się.

Perspektywa rozwojowa

Skupia się na tym, jak dzieci zdobywają nowe umiejętności i wiedzę w miarę rozwoju. Słynne etapy rozwoju poznawczego Jeana Piageta są jednym z przykładów ważnej teorii rozwojowej dotyczącej rozwoju intelektualnego dzieci.

Dzięki zrozumieniu, jak dzieci myślą na różnych etapach rozwoju, psychologowie edukacyjni mogą lepiej zrozumieć, do czego zdolne są dzieci w każdym momencie swojego rozwoju. Może to pomóc nauczycielom w tworzeniu metod i materiałów instruktażowych najlepiej dostosowanych do określonych grup wiekowych.

Perspektywa poznawcza

Podejście poznawcze stało się znacznie bardziej rozpowszechnione w ostatnich dziesięcioleciach, głównie dlatego, że wyjaśnia, w jaki sposób rzeczy takie jak wspomnienia, przekonania, emocje i motywacje przyczyniają się do procesu uczenia się. Ta teoria wspiera ideę, że dana osoba uczy się w wyniku własnej motywacji, a nie w wyniku zewnętrznych nagród.

Psychologia poznawcza ma na celu zrozumienie, jak ludzie myślą, uczą się, zapamiętują i przetwarzają informacje.

Psychologowie edukacyjni, którzy przyjmują perspektywę poznawczą, są zainteresowani między innymi zrozumieniem, w jaki sposób dzieci stają się motywowane do nauki, jak zapamiętują rzeczy, których się uczą i jak rozwiązują problemy.

Podejście konstruktywistyczne

Jedna z najnowszych teorii uczenia się, ta perspektywa koncentruje się na tym, jak aktywnie konstruujemy naszą wiedzę o świecie. Konstruktywizm w większym stopniu uwzględnia wpływy społeczne i kulturowe, które wpływają na to, jak się uczymy.

Ci, którzy przyjmują podejście konstruktywistyczne, uważają, że to, co dana osoba już wie, ma największy wpływ na to, jak zdobywa nowe informacje. Oznacza to, że nowa wiedza może być dodana i zrozumiana jedynie w kategoriach wiedzy istniejącej.

Na tę perspektywę duży wpływ ma praca psychologa Lwa Wygotskiego, który zaproponował takie idee, jak strefa najbliższego rozwoju i rusztowanie instruktażowe.

Perspektywa empiryczna

Ta perspektywa podkreśla, że ​​własne doświadczenia życiowe danej osoby wpływają na to, jak rozumie ona nowe informacje. Metoda ta jest podobna do perspektywy konstruktywistycznej i poznawczej, ponieważ uwzględnia doświadczenia, myśli i uczucia ucznia.

Ta metoda pozwala komuś znaleźć osobiste znaczenie w tym, czego się uczy, zamiast czuć, że informacje go nie dotyczą.

Zainteresowania

Od materiałów używanych przez nauczycieli do indywidualnych potrzeb uczniów, psycholog edukacyjny zagłębi się w te zagadnienia, aby pełniej zrozumieć proces uczenia się. Niektóre z tych tematów obejmują:

  • Technologia edukacyjna: Patrząc, jak różne rodzaje technologii mogą pomóc uczniom w nauce
  • Projekt instruktażowy: Projektowanie materiałów edukacyjnych
  • Specjalna edukacja: Pomaganie uczniom, którzy mogą potrzebować specjalistycznych instrukcji
  • Opracowanie programu nauczania: Tworzenie zajęć, które zmaksymalizują naukę
  • Nauka organizacyjna: Badanie, jak ludzie uczą się w środowisku organizacyjnym
  • Utalentowani uczniowie: Pomaganie uczniom zidentyfikowanym jako utalentowani uczniowie

Kariera w psychologii edukacyjnej

Psychologowie edukacyjni współpracują z pedagogami, administratorami, nauczycielami i uczniami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pomóc ludziom w nauce. Często wiąże się to ze znalezieniem sposobów identyfikacji uczniów, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, opracowywaniem programów dla uczniów, którzy mają trudności, a nawet tworzeniem nowych metod uczenia się.

Wielu psychologów edukacyjnych współpracuje bezpośrednio ze szkołami. Niektórzy są nauczycielami lub profesorami, podczas gdy inni pracują z nauczycielami, aby wypróbować nowe metody uczenia się dla swoich uczniów i opracować nowe programy kursów. Możesz nawet zostać doradcą, pomagając uczniom bezpośrednio radzić sobie z barierami w nauce.

Inni psychologowie edukacyjni pracują w badaniach. Na przykład możesz pracować dla organizacji rządowej, takiej jak Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych, wpływając na decyzje dotyczące najlepszych sposobów uczenia się dzieci w szkołach w całym kraju.

Ponadto możesz kontynuować pracę w administracji szkolnej lub uniwersyteckiej. We wszystkich tych rolach będziesz w stanie wpływać na metody edukacyjne i pomóc uczniom uczyć się w sposób, który najbardziej im odpowiada.

W przypadku kariery w tej dziedzinie zwykle wymagany jest tytuł licencjata i magistra; jeśli chcesz pracować na uniwersytecie lub w administracji szkolnej, konieczne może być również ukończenie doktoratu.

Kariera w psychologii

Historia

Psychologia edukacyjna jest stosunkowo młodą subdziedziną, która w ostatnich latach doświadczyła ogromnego rozwoju. Psychologia nie pojawiła się jako odrębna nauka aż do końca XIX wieku, więc wcześniejsze zainteresowanie psychologią edukacyjną było w dużej mierze napędzane przez filozofów edukacyjnych.

Wielu uważa filozofa Johanna Herbarta za ojca psychologii edukacyjnej.

Herbart uważał, że zainteresowanie uczniów tematem ma ogromny wpływ na efekty uczenia się. Uważał, że nauczyciele powinni wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, który rodzaj instrukcji jest najbardziej odpowiedni.

Później znaczący wkład w tę dziedzinę wniósł psycholog i filozof William James. Jego przełomowy tekst z 1899 r. „Rozmowy z nauczycielami o psychologii” jest uważany za pierwszy podręcznik psychologii edukacyjnej.

Mniej więcej w tym samym okresie francuski psycholog Alfred Binet opracowywał swoje słynne testy IQ. Testy zostały pierwotnie zaprojektowane, aby pomóc rządowi francuskiemu zidentyfikować dzieci, które miały opóźnienia rozwojowe i stworzyć specjalne programy edukacyjne.

W Stanach Zjednoczonych duży wpływ na edukację miał John Dewey. Pomysły Deweya były postępowe; uważał, że szkoły powinny skupiać się na uczniach, a nie na przedmiotach. Opowiadał się za aktywnym uczeniem się, argumentując, że praktyczne doświadczenie jest ważną częścią procesu.

Niedawno psycholog edukacyjny Benjamin Bloom opracował ważną taksonomię zaprojektowaną w celu kategoryzacji i opisania różnych celów edukacyjnych. Trzy domeny najwyższego poziomu, które opisał, to cele poznawcze, afektywne i psychomotoryczne.

Znaczące liczby

W historii wiele dodatkowych postaci odegrało ważną rolę w rozwoju psychologii edukacyjnej. Niektóre z tych znanych osób to:

  • John Locke: Locke jest angielskim filozofem, który zaproponował koncepcję tabula rasalub idea, że ​​umysł jest zasadniczo pustą tablicą w chwili narodzin. Oznacza to, że wiedza rozwija się poprzez doświadczenie i naukę.
  • Jean Piaget: Szwajcarski psycholog, który jest najbardziej znany ze swojej wysoce wpływowej teorii rozwoju poznawczego, wpływ Jeana Piageta na psychologię edukacyjną jest nadal widoczny.
  • BF Skinner: Skinner był amerykańskim psychologiem, który wprowadził pojęcie warunkowania instrumentalnego, które wpływa na perspektywy behawiorystów. Jego badania nad wzmocnieniem i karą nadal odgrywają ważną rolę w edukacji.
Główne gałęzie psychologii

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave