Jak metoda eksperymentalna działa w psychologii

Jak dokładnie naukowcy badają ludzki umysł i zachowanie? Chociaż istnieje wiele różnych technik badawczych, metoda eksperymentalna pozwala naukowcom przyjrzeć się związkom przyczynowo-skutkowym.

W metodzie eksperymentalnej badacze identyfikują i definiują kluczowe zmienne, formułują hipotezy, manipulują zmiennymi i zbierają dane o wynikach. Zmienne zewnętrzne są starannie kontrolowane, aby zminimalizować potencjalny wpływ na wynik eksperymentu

Metoda eksperymentalna w psychologii

Metoda eksperymentalna polega na manipulowaniu jedną zmienną w celu ustalenia, czy zmiany jednej zmiennej powodują zmiany w innej zmiennej. Ta metoda opiera się na kontrolowanych metodach, losowym przypisaniu i manipulacji zmiennymi w celu przetestowania hipotezy.

Rodzaje eksperymentów

Istnieje kilka różnych rodzajów eksperymentów, z których badacze mogą skorzystać. Wybrany rodzaj eksperymentu może zależeć od różnych czynników, w tym od uczestników, hipotezy i zasobów dostępnych dla badaczy.

Eksperymenty laboratoryjne

Eksperymenty laboratoryjne są bardzo powszechne w psychologii, ponieważ pozwalają eksperymentatorom na większą kontrolę nad zmiennymi. Te eksperymenty mogą być również łatwiejsze do powtórzenia dla innych badaczy. Problem polega oczywiście na tym, że to, co dzieje się w laboratorium, nie zawsze jest identyczne z tym, co dzieje się w prawdziwym świecie.

Eksperymenty terenowe

Czasami badacze mogą zdecydować się na przeprowadzenie eksperymentów w terenie. Na przykład wyobraźmy sobie, że psycholog społeczny jest zainteresowany badaniem zachowań prospołecznych. Eksperymentator może kazać osobie udawać, że mdleje i obserwować, jak długo zajmuje widzom odpowiedź.

Ten rodzaj eksperymentu może być świetnym sposobem, aby zobaczyć zachowanie w akcji w realistycznych warunkach. Jednak utrudnia to naukowcom kontrolowanie zmiennych i może wprowadzać zmienne zakłócające, które mogą wpływać na wyniki.

Quasi-eksperymenty

Podczas gdy eksperymenty laboratoryjne reprezentują tak zwane prawdziwe eksperymenty, naukowcy mogą również wykorzystać typ znany jako quasi-eksperyment. Eksperymenty terenowe mogą być quasi-eksperymentami lub prawdziwymi eksperymentami.

Quasi-eksperymenty są często określane jako naturalne eksperymenty, ponieważ naukowcy nie mają prawdziwej kontroli nad zmienną niezależną.

Zamiast tego poziom leczenia zależy od naturalnych warunków sytuacji. Na przykład badacz przyglądający się różnicom osobowości i kolejności urodzeń nie jest w stanie manipulować zmienną niezależną w danej sytuacji. Poziomy leczenia nie mogą być losowo przypisywane, ponieważ uczestnicy w naturalny sposób dzielą się na istniejące wcześniej grupy na podstawie kolejności urodzenia w swoich rodzinach.

Dlaczego więc badacz miałby zdecydować się na quasi-eksperyment? Jest to dobry wybór w sytuacjach, w których naukowcy i zainteresowani badaniem zjawisk w naturalnych, rzeczywistych warunkach. Jest to również dobry wybór w sytuacjach, gdy badacze nie mogą etycznie manipulować daną zmienną niezależną, o której mowa.

Kluczowe terminy, które należy znać

Aby zrozumieć, jak działa metoda eksperymentalna, należy najpierw zrozumieć kilka kluczowych terminów.

Zmienną niezależną jest leczenie, którym manipuluje eksperymentator. Zakłada się, że ta zmienna wywiera pewien wpływ na inną zmienną. Gdyby badacz badał, w jaki sposób sen wpływa na wyniki testów, zmienną niezależną byłaby ilość snu, jaką osoba śpi.

Zmienna zależna to efekt, który mierzy eksperymentator. W naszym poprzednim przykładzie wyniki testu byłyby zmienną zależną.

Do przeprowadzenia eksperymentu niezbędne są definicje operacyjne. Kiedy mówimy, że coś jest zmienną niezależną lub zmienną zależną, musimy mieć bardzo jasną i konkretną definicję znaczenia i zakresu tej zmiennej.

Hipoteza to wstępne stwierdzenie lub domysły dotyczące możliwego związku między dwiema lub większą liczbą zmiennych. W naszym wcześniejszym przykładzie badacz może postawić hipotezę, że osoby, które śpią dłużej, będą lepiej radzić sobie z testem z matematyki następnego dnia. Celem eksperymentu jest więc albo poparcie, albo nie poparcie tej hipotezy.

Proces eksperymentalny

Psychologowie, podobnie jak inni naukowcy, wykorzystują metodę naukową podczas przeprowadzania eksperymentu. Metoda naukowa to zestaw procedur i zasad, które kierują sposobem, w jaki naukowcy opracowują pytania badawcze, zbierają dane i dochodzą do wniosków.

Cztery podstawowe etapy procesu to:

  1. Formułowanie hipotezy
  2. Projektowanie badania i zbieranie danych
  3. Analiza danych i wyciąganie wniosków
  4. Udostępnianie ustaleń

Od większości studentów psychologii oczekuje się, że w pewnym momencie zastosuje metodę eksperymentalną. Jeśli chcesz bliżej przyjrzeć się temu procesowi, zapoznaj się z opisem krok po kroku, jak przeprowadzić eksperyment psychologiczny, aby uzyskać więcej informacji.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave