Czym jest ewaluacja psychologiczna?

Czym jest ewaluacja psychologiczna?

Ocena psychologiczna lub testy psychologiczne to dokładny proces oceny i badań przesiewowych przeprowadzanych przez psychologa. Metody użyte do oceny będą zależeć od potrzeb Twoich lub bliskiej Ci osoby.

Rola psychologa dokonującego oceny jest podobna do roli detektywa szukającego wskazówek do rozwiązania zagadki. Im więcej wskazówek można zidentyfikować, tym więcej informacji będziesz mieć, aby zrozumieć, co się dzieje i zdecydować, jakie opcje najlepiej im pomóc.

Ocenę psychologiczną należy rozważyć w przypadkach, gdy nie ma pewności co do powodów, dla których ty lub ktoś, kogo kochasz, ma problemy z nastrojem, zachowaniem lub nauką.

Zastosowania

Ocena psychologiczna, która zawsze jest wykonywana przez licencjonowanego psychologa, może być wykorzystana do diagnozowania różnych stanów zdrowia psychicznego lub chorób, które wpływają na pamięć, procesy myślowe i zachowania, w tym:

 • Choroba Alzheimera
 • Niepokój
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
 • Demencja
 • Uraz głowy
 • Upośledzenie intelektualne
 • Zaburzenia neuropoznawcze
 • Zaburzenia osobowości
 • Schizofrenia
 • Udar mózgu
 • Zaburzenia używania substancji

Ocena psychologiczna może pomóc w ustaleniu następujących kwestii:

 • Nasilenie objawów depresji lub lęku
 • Obecność trudności w uczeniu się
 • Akademickie mocne i słabe strony
 • Przyczyny problemów emocjonalnych
 • Pozytywne i negatywne style radzenia sobie
 • Przyczyny agresywnego zachowania
 • Informacje o tym, jak postrzegasz świat
 • Problemy lub konflikty, z którymi możesz się zmagać
 • Wgląd w swój styl osobowości

Rodzaje

Istnieją cztery podstawowe typy ewaluacji psychologicznej, w tym:

 • Ocena funkcjonowania intelektualnego (IQ): Ocena funkcjonowania intelektualnego lub test IQ mierzy zdolności poznawcze osoby i zapewnia wynik, który ma służyć jako miara zdolności i potencjału intelektualnego danej osoby. Istnieją dwa podstawowe sposoby testowania IQ danej osoby: inteligentne testy i ocena neuropsychologiczna.
 • Ocena behawioralna: Ocena behawioralna służy do oceny szerokiej gamy zachowań i emocji. Jest to szczególnie przydatne, gdy nie jest jasne, co może powodować problematyczne zachowania lub objawy.
 • Wywiad kliniczny: Wywiad kliniczny to narzędzie, które pomaga psychologom w trafnej diagnozie różnych chorób psychicznych. Istnieją dwa popularne typy: ustrukturyzowane wywiady kliniczne i kliniczne wywiady diagnostyczne.
 • Ocena osobowości: Ocena osobowości pozwoli Twojemu psychologowi poznać genetyczne, środowiskowe i społeczne elementy Twojej osobowości, aby mógł znaleźć najlepszy sposób leczenia.

Ponadto testy psychologiczne mogą być częścią oceny uzdolnień lub osiągnięć w poradnictwie szkolnym, zawodowym lub zawodowym, rozwoju umiejętności zarządzania i planowania kariery.

Jak to działa

Ocena psychologiczna może składać się z serii formalnych lub ustrukturyzowanych testów psychologicznych lub neuropsychologicznych, a także wywiadów klinicznych mających na celu identyfikację i opisanie problemów emocjonalnych, behawioralnych lub związanych z uczeniem się.

Ocena psychologiczna może być pisemna, ustna lub przeprowadzana za pomocą komputera. Mogą obejmować serię pytań, aby określić, jak często ty lub ktoś bliski doświadcza pewnych objawów, lub możesz zostać poproszony o wybranie stwierdzeń, które najlepiej opisują sposób, w jaki myślisz, czujesz i zachowujesz się.

W zależności od testu proces może trwać od kilku godzin do całego dnia i można go zakończyć podczas kilku różnych sesji.

Gdzie uzyskać ocenę psychologiczną?

Chociaż ocena psychologiczna może dostarczyć cennych informacji, może być również czasochłonna i kosztowna. Ponieważ liczba potrzebnych testów często jest różna, warto przeprowadzić wstępną konsultację z psychologiem, aby dowiedzieć się, jakie testy są zalecane oraz jaki jest całkowity koszt i czas.

Czasami najlepszym sposobem na ukończenie tego testu jest przeprowadzenie oceny uczniów w okręgu szkolnym lub w ramach wstępnego procesu oceny, gdy dana osoba zostanie umieszczona w programie leczenia stacjonarnego.

Inne ustawienia, w których można przeprowadzić ocenę psychologiczną, obejmują:

 • Oddziały ratunkowe
 • Usługi opieki domowej
 • Oddziały stacjonarne (po hospitalizacji)
 • Domy opieki
 • Zakłady opieki długoterminowej
 • Placówki ambulatoryjne, takie jak praktyki biurowe lub intensywne programy ambulatoryjne
 • Więzienia

Słowo od Verywell

Ocena psychologiczna może być ważnym narzędziem pomagającym w lepszym radzeniu sobie z problemami, które macie Ty lub Twoja ukochana osoba. Pomocne może być podanie szczegółowych informacji do ustalenia właściwej diagnozy i sformułowania kompleksowego planu leczenia. Choroby psychiczne są uleczalne, a wczesna interwencja jest kluczem do radzenia sobie z objawami i życia satysfakcjonującym życiem.

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się ze swoim zdrowiem psychicznym, skontaktuj się z Krajową Infolinią Administracji ds. Nadużywania Substancji i Usług Zdrowotnych Psychicznych (SAMHSA) pod numerem 1-800-662-4357, aby uzyskać informacje na temat wsparcia i placówek leczenia w Twojej okolicy.

Więcej informacji na temat zdrowia psychicznego można znaleźć w naszej krajowej bazie danych infolinii.

Będziesz pomóc w rozwoju serwisu, dzieląc stronę ze swoimi znajomymi

wave wave wave wave wave